Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
06-07-2014, 11:10 AM,
#1
Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab dena behtar hai
06-07-2014, 11:11 AM,
#2
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
(06-07-2014, 11:10 AM)aarifwaghoo Wrote: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab dena behtar hai
Answered by Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab on Whatsapp

behtar hai teenon masjid ki aazaan ki jawaad de de.
06-07-2014, 11:11 AM,
#3
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
Aur kya ek baar kisi azaan ka Jawaab dia to ye kafi hai.
06-07-2014, 11:12 AM,
#4
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
(06-07-2014, 11:11 AM)aarifwaghoo Wrote: Aur kya ek baar kisi azaan ka Jawaab dia to ye kafi hai.

Answered by Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab on Whatsapp

azaan k jawaab na dena karahat hai.sirf ek azaan ka jawaab de baqi ka na de to karahat na hoga.
06-07-2014, 11:12 AM,
#5
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
Kabi kabi aisa bhi hota hai in 3 masjid mein saari Sunni masjid ho ya kabhi kabi in me ek Sunni ho 2 badmazhab ki
06-07-2014, 11:13 AM,
#6
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
(06-07-2014, 11:12 AM)aarifwaghoo Wrote: Kabi kabi aisa bhi hota hai in 3 masjid mein saari Sunni masjid ho ya kabhi kabi in me ek Sunni ho 2 badmazhab ki

Answered by Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab on Whatsapp

azaan dene wale ka musalmaan hona zaroori hai.kafir ki aazaan durust nahi aur us azaan ko jawaab nahi.
lekin musalmaan azaan ka jawaab sunnat hai.

hamaara ye dawa nahi hai har wahhabi kafir hai.baaz wahhabi kafir hote hai baaz us chamak damak dekh kar haqq ye samajh kar pase huwe hai.
is liye jab tak kufr un se sabit ho azaan ka jawaab diya jayega.asharaf ali tanavi jaise wahhabi k azaan ka jawaab nahi diya jayega.
06-07-2014, 11:13 AM,
#7
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
Aur kabhi kabhi 3no badmazhab ki to kya aise Surat me Jawaab deingay ya nahi
06-07-2014, 11:14 AM,
#8
RE: Hamare ghar me 2-3 masjid ki aajaan ki awaj aati hai to kis masjid ki ajaan ka jawab
(06-07-2014, 11:13 AM)aarifwaghoo Wrote: Aur kabhi kabhi 3no badmazhab ki to kya aise Surat me Jawaab deingay ya nahi

Answered by Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab on Whatsapp

kufr jis wahhabi se sabit hai us ki azaan ka jawaab na de warna de.
ye sirf azaan keliye hai unke peeche namaz nahi padenge agarche kufr sabit na ho .namaz sunni k peeche padi jayegi .


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap