Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kya pregnant aurat Ramdhan ke roze rakh sakti hai? Kya pure Roze rakhna us pe farz h
25-06-2014, 07:11 PM,
#1
Kya pregnant aurat Ramdhan ke roze rakh sakti hai? Kya pure Roze rakhna us pe farz h
Kya pregnant aurat Ramdhan ke roze rakh sakti hai?
Kya pure Roze rakhna us pe farz hai?
25-06-2014, 07:13 PM,
#2
RE: Kya pregnant aurat Ramdhan ke roze rakh sakti hai? Kya pure Roze rakhna us pe farz h
(25-06-2014, 07:11 PM)aarifwaghoo Wrote: Kya pregnant aurat Ramdhan ke roze rakh sakti hai?
Kya pure Roze rakhna us pe farz hai?

Answered by Mufti Rafique Saadi Sahab on Whatsapp

Roza rakh sakti hai.
agar roza rakhne se pet k bachche ya khud pregnant lady ko jaan ka khatra ya kisee aur takhleef me pad jane ka khouf ho to roza rakhna farz nahi. balkh jaez hai roza na rakhe lekin baad me qaza rakhna wajib hai.

khud ko takhleef pounchne k dhar se roza na rakhe to sirf qaza wajib hai agar bachche jan k khatra is liye roza na ralhne ki surat me fidiya aur qaza dono wajib hai. fidya ek din ka 800 gm


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap