Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa
26-03-2017, 12:07 PM,
#1
Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa
Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa likhna sahi hai.
Log kehte hai ke is per parinde gandagi karte hai to aisa likhna sahi nahi hai?
26-03-2017, 12:08 PM,
#2
RE: Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa
(26-03-2017, 12:07 PM)aarifwaghoo Wrote: Car ? per jo koi Quraan Ki aayat, Darood ya kidi wali ka naam likhta hai to kya aisa likhna sahi hai.
Log kehte hai ke is per parinde gandagi karte hai to aisa likhna sahi nahi hai?

Answered by Huzoor Mufti Muhammed Rafique Saadi Sahab Qibla on Whatsapp

LIKH SAKTE H BHETAR YAHI H AISI JAGAH LIKHE JAHAN PARINDE AKSAR GANDGI N KARTE HO. BAHETAR HOGA KAANCH K ANDAR LIKHE YA LAMINATION KAR K LAGAE.


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap