Thread Rating:
  • 1 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
03-09-2014, 10:43 AM,
#1
hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
03-09-2014, 10:43 AM,
#2
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
(03-09-2014, 10:43 AM)aarifwaghoo Wrote: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?

Answered by Hazrat Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab Qibla on Telegram

is ka jawaab har wo shaks jo waqt bhar is halat me ho kh wuzu kare wuzu baqi na rahe ya waqt me itna gunjaish na ho wuzu ka k namaz pad sake ineh daimul hadas kahte hai.aur wo har namaz je liyebus k waqt dakhil honebke baad wuzu kare fouran namaz pade.
03-09-2014, 10:45 AM,
#3
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
hazrat aap ne kaha ki jo shaks daimul hadas ho wo waqt dakhil hone ke baad wazu kare to har namaz ke liye alag wazu to is halat me agar koi shaks maslan isha ki namaz padhe aur use koi qaza namaz ada karni ho to usi wazu me kar sakta hai ya us ke liye bhi alag se wazu karna padega aur barae karam daimul hadas ke wazu ki niyat kaisi karni hai batae.
03-09-2014, 10:45 AM,
#4
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
(03-09-2014, 10:45 AM)aarifwaghoo Wrote: hazrat aap ne kaha ki jo shaks daimul hadas ho wo waqt dakhil hone ke baad wazu kare to har namaz ke liye alag wazu to is halat me agar koi shaks maslan isha ki namaz padhe aur use koi qaza namaz ada karni ho to usi wazu me kar sakta hai ya us ke liye bhi alag se wazu karna padega aur barae karam daimul hadas ke wazu ki niyat kaisi karni hai batae.

Answered by Hazrat Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab Qibla on Telegram

daimul hadas wala ek wuzu me ek hi farz ada kar sakta hai.sunnat jitna chae ada kar sakta hai lekin jis sunnat ko padna chahta hai us sunnat k waqt hone ke baad wuzu kiya guwa rahna shart hai.misaal k tour par esha ki farz k baad kiye hue wuzu me esha ki baad wali sunnat aur vitr pa dakta hai q k in donon ka waqt esha namaz k baad dakhil hota.esha k waqt dakhil hone k baad aur esha ki farz padne se pehle wuzu kiya to us se sirf esh k pehke ki sunnat aur esha ki farz pad sakta hai esha k baad ki sunnat aur vitr nahi pad sakta .
03-09-2014, 10:49 AM,
#5
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
hazrat matlab daimul hadas wale shaks ko isha peeche ki sunnat aur vitr ke liye kya alag se wazu karna.
03-09-2014, 10:50 AM,
#6
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
(03-09-2014, 10:49 AM)aarifwaghoo Wrote: hazrat matlab daimul hadas wale shaks ko isha peeche ki sunnat aur vitr ke liye kya alag se wazu karna.

Answered by Hazrat Mufti Mohammed Rafique Saadi Sahab Qibla on Telegram

ji ha ye is liye farz aur un sunnat namaaz keliye us kbwaqt dakhil hone k baad wuzu karna hai.vitr aur esha k baad wali sunnat ka waqt esha namaz padne k baad dakhil hota hai.
07-09-2014, 02:43 PM,
#7
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
daimul hadas wale shaks ko agar koi qaza namaz adaa karni hai to kya wo us namaz ke waqt me hi adaa kar sakta hai ya kabhi bhi jaise aam taur par hota hai
07-09-2014, 02:43 PM,
#8
RE: hazrat WAZU ke baab me daimul hadas ke bare me kuch batae?
(07-09-2014, 02:43 PM)aarifwaghoo Wrote: daimul hadas wale shaks ko agar koi qaza namaz adaa karni hai to kya wo us namaz ke waqt me hi adaa kar sakta hai ya kabhi bhi jaise aam taur par hota hai

Answered by Hazrat Mufti Mohammed Ashraf Saadi sahab Qibla on Telegram

kabi bi ada kar saktha he jo namaz kaza huwa he vo namaz padne ke liye time fix nahee jab time milega us waqth padna zaroori he is me dayimul hadas wale aour dosra log bi barabar he lekin dayimul hadas wale ko alag alag wazo karna zarori he jo pehale namaz ke liye wazo kiya he vo wazo is namaz ke liye kafi nahee


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap