Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye - Printable Version
Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)
Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye - Printable Version

+- Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) (http://www.shafaeefiqh.net)
+-- Forum: ANSWERS TO YOUR QUESTIONS BY MUFTI SAHAB (/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Forum: GENERAL QUESTIONS (/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Thread: Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye (/showthread.php?tid=1625)Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye - aarifwaghoo - 23-06-2015 11:10 AM

Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye


RE: Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye - aarifwaghoo - 23-06-2015 11:11 AM

(23-06-2015 11:10 AM)aarifwaghoo Wrote:  Khane mein baal (hair) aaya to woh khane ka kya karna chahiye


Answered by Hazrat Mufti Mohammed Rafeeq Saadi Sahab Qibla on Telegram

Insaan ya zabah kiye gaye janwar ka baal pak hai isee tarah un sab janwar jis ko zabah kar k khana jaiz agar zidagi me nikal gaya ho wo bhi paak hai isbliye baal ko nikaal kar penke aur khana khaye.